Онкозаболяване е медицински термин, който описва необичаен растеж на клетки в тялото, който може да доведе до образуването на злокачествени тумори. Тези тумори се разпознават в медицината, като ракови заболявания. След установяване на такова заболяване се провежда специфично лечение. То включва някои от следните методи:

 1. Хирургически метод – операция, чрез която може да се отстранят злокачествените тумори.
 2. Химиотерапия – приемане на лекарства, които елиминират или забавят растежа на раковите клетки.
 3. Радиотерапия – облъчване на туморите с високоенергийно лъчение, което убива раковите клетки.
 4. Имунотерапия – приемане на лекарства, които стимулират имунната система да атакува и унищожава раковите клетки.
 5. Молекулярно-целева терапия – приемане на лекарства, които са насочени към конкретни молекули в раковите клетки, за да ги унищожат или да забавят техния растеж.

  Дефицит на желязо – причини и последствия. Дефицитът на желязо е често срещано състояние при онкоболните, тъй като много от тях се подлагат на тежки терапии. Някои от причините за това са:

 1. Кървене – много от онкоболните страдат от кървене, като следствие от химиотерапията или радиотерапията.
 2. Нередовно хранене – непълноценното хранене  води до липса на достатъчно хранителни вещества и минерали, включително желязо.
 3. Неефективна абсорбция на желязо – онкоболните  пациенти често имат проблеми с абсорбцията на желязо в червата.
 4. Химиотерапия и радиотерапия – често при тези методи на лечение се наблюдава увреждане на   кръвоносната система и костния мозък, който е отговорен за производството на червени кръвни клетки. Това може да доведе до липса на желязо.
 5. Постоянно гадене и повръщане – за съжаление много пациенти с онкологични заболявания изпитват  гадене и повръщане като страничен ефект на лечението. Възможно е да губят желязо чрез повръщане.

Как да се справим? Дефицита на желязо при онкоболните би могъл да се балансира с прием на хранителни добавки или инжекции, които вклюват този минерал. Ето някои  основни ползи от приемането на хранителни добавки с желязо:

 1. Увеличаване на нивата – приемането на хранителни добавки може да възстановяви нивата на желязо в организма на онкоболните. Това ще подобри кръвната картина и намали риска от други заболявания.
 2. Подобряване на енергията – дефицитът на желязо води до умора и намалена енергия. Приемането на хранителни добавки с желязо ще вдигне енергията и намали умората.
 3. Стимулира имунната система – недостатъчното количество желязо води до намалена имунна функция. Приемането на хранителни добавки с желязо ще стимулира имунната система и ограничи риска от инфекции.
 4. Някои от хранителните добавки с желязо съдържат и други витамини и минерали, които са от полза за онкоболните. Например, те често съдържат витамин C, който може да помогне за усвояването на желязото в организма. Други добавки съдържат и витамин B12, който подпомага образуването на червени кръвни клетки.

Важно е да се отбележи, че приемането на хранителни добавки с желязо трябва да се прави след консултация с лекар, особено при онкоболните. Това е така, защото някои от лекарствата, използвани при лечението на онкозаболяванията, могат да повлияят на абсорбцията му и да доведат до необичайни резултати при тестове за желязо в кръвта. Освен това, приемането на голямо количество желязо може да предизвика нежелани ефекти, като например запек или диария.