За производителя

Преведена от латински думата „Salus” означава здраве/благоденствие/разцвет.
Смисъл, дълбоко залегнал във убежденията и философията на д-р Ото Грайтер – основател на компанията SALUS Haus.

Salus е семейна Баварска компания, която процъфтява вече близо 100 години, към момента управлява над 250 служителя.

Salus се гордее с култивирането и отглеждането на прецизно подбрани чисти билки и плодове, селектирани от цял свят, основа на забележителен асортимент от добавки. Продуктите на Salus са разработени да насърчават добро здраве и добър начин на живот чрез природни средства. Компанията има изградена глобална политика за опазване на околната среда и си сътрудничи със страни от цял свят за популяризиране на устойчиво земеделие, което подпомага местните производители и допринася за здравословна и безопасна околна среда.