Отличия и награди

  • Компанията е носител на награда за околната среда на Немската Федерална Работна Група по Екологично Отговорен Мениджмънт (German Federal Working Committee for Environmentally Conscious Management (B.A.U.M.)).
  • Еко-одит на ЕС (EU eco-audit (EMAS)): от основаването сипрез 1916 Salus редовно е поздравявана и поощрявана за успехите и полаганите усилия по опазване на околната среда.

Ангажираност по Опазване на околната среда

1978

По повод на национален конкурс “Промишлена и битова Архитектура 1978” Salus-Haus е наградена със златен медал и признавание за архитектурен дизайн, който спомага фабриката да се слее със своята селска среда.

1989

Ото Грайтер е награден от Federal Service Cross of the German Order of Merit за успехите му и социална ангажираност.

1996

Ангажиментът на Salus за поддържането на здравословна околна среда е награден през 1996 г., когато Salus-Haus са първите германски производители за здравословни храни, които участват в еко-одит на ЕС. Те получиват награда за тяхната система за опазване на околната среда и са похвалени от експерта по околната среда, професор Helmut Wirner: “Заслугите на тази компания трябва да бъдат удостоени с отличие!”

1999

През 1999г нашият консултант по опазване на околната среда е награден с B.A.U.M. – екологична награда на Немският Федерална Работна Група по Екологично Отговорен Мениджмънт за неговите постижения в областта на превантивна грижа за околната среда в SALUS Haus и за цялата компания.

2003

Валидирането на еко-одита на ЕС е реализиран. The validation of the Eco-Audit and the award of the new EC-Eco-Signet were realised.
През 2003 собственикът на Salus, г-н Ото Грайтер е избран за еко-мениджър на годината от Световният Фонд за Дивата Природа (WWF) и икономическото списание „Капитал“.

2008

През Юли 2008, г-н Ото Граитер е награден the Order of Merit of the State of Bavaria за неговата изключителна социална, екологична и икономическа отговорност.

   

2014

SALUS Haus става „ becomes “Компания, опазваща климата”
SALUS Haus сега е включено в списъка “Групата по опазване на климата и енергийната ефективност на германската икономика”. Членове на тази инициатива с високи постижения са единствено дружества, които са известни с изключителни заслуги по отношение на опазването на климата и енергийната ефективност. Научен консултативен комитет е отговорен за проверката на кандидатите. В тази комисия също са и представители на Германското Федерално Министерство на Икономиката, както и Германското Федерално Министерство на Околната Среда и Германската Асоциация на Търговските палати и Промишлеността.
Около 90% от необходимата електроенергия се произвежда екологично чисто в собствените водо-електроцентрали на дружеството и фотоволтаични системи. Останалата част от необходимата електроенергия се изкупува като зелена енергия. Снимка показва Thomas Günther, мениджър на фабриката SALUS Haus и държавния секретар на Федералното министерство на околната среда опазване на природата и ядрената безопасност Rita Schwarzelühr-Sutter, при връчването на сертификата.