Клинични проучвания

Кратко обобщение на най-важните изследвания
за Floradix Билкова Кръв.

1. Д-р Martin Seibold и сътрудници в болницата на Университета в Мюнхен и в болницата във Фюрстенфелдбрук са провели изследване използвайки радиоактивен изотоп на желязо (Fe59), доказвайки резорбцията на желязо.

Установена е степен на резорбция на железен глюконат от 15.5% със стандартно отклонение от ± 6.03%. Налице е научно доказателство за ефикасността на желязо-съдържащото съединение във Floradix.
Така, действителния ефект на желязо-съдържащото съединение във Floradix е научно доказано. (cf. “Wissenschaftliches Gutachten” от Д-р. M. Seibold, 10 Септември,1964)

2.Изследвания на Д-р H. Kleinschmidt, завеждащ лекар в детската болница в Bad
Dürrheim /Black Forest, Германия

Две клинични проучвания са извършени върху общо 40 деца.
В първото проучване е установено, че терапевтичен ефект не се достига с дневна доза от 3 мерителни чаши по 20ml (= поне 30mg желязо).
Във второто проучване дозата е била увеличена до 6 мерителни чаши по 20ml. Установени са следните резултати:
• Увеличението на хемоглобина с 1.6 g = 10.54% при децата след 32 дена, отговаря на увеличение наблюдавано при използване на обикновени желязо-съдържащи продукти.
Увеличението на еритроцитите с 20% е изключително високо.
Когато хипохромна анемия при деца се третира с дневна доза от 120ml Floradix Билкова Кръв, хемоглобинът както и броя на еритроцитите се увеличават до стойности при които се постига лечебен ефект.

3. Публикации от Д-р Schubert в списание Berliner Medizin том 20, 1964.
“Prophylaktische und therapeutische Behandlung des lavierten Eisenmangels mit einem EisenTonikum”  
(Профилактика и терапевтично лечение на желязо дефицитна анемия
използвайки желязо-съдържащ разтвор). Изследването цели проучване на Floradix
Iron за лечение на желязо-дефицитна анемия.

Авторът съобщава, че времето на възстановяване на пациентите се съкращава при прием на Floradix Билкова Кръв. Описва се също и подсилващ ефект, който Floradix Билкова Кръв има върху състезаващи се атлети. След 5 седмици на прием, пулсът на атлетите се забавя и се ускорява времето на възстановяване. В допълнение, е забелязано, че лечението повишава и способността за концентрация.

4. Публикация от Д-р E.G. Schubert и Д-р H. Schilcher в списание “Die PrivatkrankenanstaltPrivatklinik und Sanatorium” том 6, 1965 “Moderne Behandlung von
Eisenmangelzustanden” (Съвременно лечение на железен дефицит).

Floradix Билкова Кръв е бил предписан за лечението на желязо-дефицитна анемия, повишена загуба на желязо (инфекция, силна менструация), както и увеличена нужда от желязо (кърмачки, подрастващи деца). Постигнати са добри резултати и е установено ускорено възстановяване на пациентите.
Атлетите могат да подобрят своето представяне, а за момичетата и жените приемът на Floradix Iron може да служи като “вътрешна козметика”.
Съществуват и проучвания върху гериатрични пациенти. Установено е, че приемът на Floradix Билкова Кръв води до подобрение в двигателна активност, повишена устойчивост към инфекции, ускорено възстановяване и повишен апетит.

5. Изследвания върху състезаващи се атлети извършени от Д-р Schubert и сътрудници в Мюнхен.

Установено е, че атлети състезаващи се в различни сфери (като високопланински експедиции, олимпийски игри) подобряват представянето си след прием на Floradix Билкова Кръв.

Заключителен доклад –
Оценка върху изследване на ефекта на желязото, Фаза I

Проучване на ефективността на Floradix Билкова Кръв®-S-Saft (течна форма) при жени с ниски нива на феритин – проспективно, рандомизирано, отворено проучване – проведено в
Ambulanz fur Naturheilkunde (Амбулаторна клиника за Природна Медицина), Отдел за Гинекологична Ендокринология и Нарушение на Плодовитостта, Heidelberg Women’s University Clinic

Заключения:

1. Настоящото проспективно, рандомизирано, отворено проучване демонстрира, че железен дефицит при пациенти с намалени депа на желязо може да се лекува с Floradix Билкова Кръв®-S-Liquid, което води до нормализиране серумните нива на феритин.
2. Препаратът е подходящ за превенция на железен дефицит.
3. Консумирането на Floradix Билкова Кръв®-S-Liquid е свързано с незначително повишаване на общото благосъстояние на организма. Необходими са повече доказателства за установяване на ползотворен ефект върху общото състояние на организма след прием на Floradix Билкова Кръв®-S-Liquid за повече от 3 месеца.
4. Floradix Билкова Кръв има добра поносимост. При 10% от изследваните жени се е наложило прекратяване на терапията (запек, диария/диспепсия, метеоризъм).
Като цяло, симптомите от страна на стомашно-чревния тракт не се променят по време на терапията.
Профилът на Floradix Билкова Кръв®-S-Liquid го прави подходящ за превенция и терапия на железен дефицит и вероятно, при по-продължителен прием, за подобряване на общото състояние на организма. Floradix Билкова Кръв-S-Liquid се характеризира с добра поносимост, като в редки случаи се наблюдава несъвместимост, която да доведе до прекратяване на терапията.